GIỚI THIỆU
  THỐNG KÊ TRUY CẬP
  Số người đang online: 28
  Số lượt truy cập: 2310932
  QUẢNG CÁO
  [1] 2 3 4 [Sau]
  Tên tài liệu Download
  Tai lieu tap huan 4 môn Toán, Tiếng Việt, Đạo đức, TNXH lớp 1- Bộ Cùng học để phát triển năng lực Chương trình GDPT mới 2018
  Tai lieu tap huan mon Âm nhạc 1 - Bộ Cùng học để phát triển năng lực Chương trình GDPT mới 2018
  Tai lieu tap huan mon Mi thuat 1 - Bộ Cùng học để phát triển năng lực Chương trình GDPT mới 2018
  Tai lieu tap huan tieng Anh 1_final - Chương trình GDPT mới 2018
  DỰ THẢO THÔNG TƯ Ban hành Quy định đánh giá và xếp loại học sinh tiểu học
  Thông tư 05/2019/TT-BGDĐT Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1
  CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG VÀ YÊU CẦU VỀ THÁI ĐỘ ĐỐI VỚI HỌC SINH TIỂU HỌC
  CV số 1315/BGDĐT-GDTH ngày 16/4/2020 về việc HD SHCM
  Cong-van-so-1106BGDDT-GDTrH-ngay-2032019-ve-viec-bien-soan-va-to-chuc-thuc-hien-noi-dung-giao-duc-dia-phuong-trong-chuong-trinh-giao-duc-pho-thong
  Cong-van-so-791HD-BGDDT-ngay-2562013-ve-viec-Huong-dan-thi-diem-phat-trien-chuong-trinh-giao-duc-nha-truong-pho-thong-2
  Cong van so 334BGDDT-GDTrH ngay24/01/2019 ve viec Huong dan trien khai Chuong trinh GDPT mới
  CHƯƠNG TRÌNH CÁC MÔN HỌC Ở LỚP 1 (Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
  Công văn 1315/BGDĐT-GDTH V/v hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp Tiểu học
  Chương trình GDPT - Chuong trinh mon HĐTN và HĐTN, hướng nghiệp
  Chương trình GDPT - Chuong trinh mon Giao duc the chat (Du thao 19.01.2018)
  Cong van so 681/BGDĐT -GDTH Huong dan day hoc Tieng anh 1,2
  Công văn 3539/BGDĐT-GDTH về HƯỚNG DẪN DẠY HỌC TIN HỌC NĂM HỌC 2019 -2020
  CÔNG VĂN 3535/BGDĐT-GDTH VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM TRONG CHƯƠNG TRÌNH GDPT 2018
  CÔNG VĂN 3536/BGDĐT-GDTH VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH GDPT 2018
  Công văn 3866/BGDĐT-GDTH về HƯỚNG DẪN DẠY HỌC ĐỐI VỚI LỚP 1 NĂM HỌC 2020-2021
  Những vấn đề chung về Nội dung Giáo dục Tiểu học
  M4-BẢN NHẬN XÉT SGK TOÁN LỚP 1
  M4-BẢN NHẬN XÉT SGK TIẾNG VIỆT LỚP 1
  M4-BẢN NHẬN XÉT SGK TIẾNG ANH LỚP 1
  M4-BẢN NHẬN XÉT SGK MĨ THUẬT LỚP 1
  M4-BẢN NHẬN XÉT SGK TỰ NHIÊN XÃ HỘI LỚP 1
  M4-BẢN NHẬN XÉT SGK HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHỆM LỚP 1
  M4-BẢN NHẬN XÉT SGK ĐẠO ĐỨC LỚP 1
  M4-BẢN NHẬN XÉT SGK ÂM NHẠC LỚP 1  [1] 2 3 4 [Sau]
  TÌM KIẾM


  Hỗ trợ trực tuyến
  Nguyễn Thị Lan Nhung-HT
  Nguyễn Thị Lan Nhung-HT
  Nguyễn Mai Nhung-PHT
  Nguyễn Mai Nhung-PHT
  Phạm Văn Tiến- QTM
  Phạm Văn Tiến- QTM
  ĐĂNG NHẬP

  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
  HÌNH ẢNH
  LIÊN KẾT WEBSITE


  TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 LIÊN THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
  Điện thoại: 0232.3882620 * Email: thso1lienthuy@lethuy.edu.vn
  Developed by Phạm Xuân Cường. Tel: 0912.037911 - Mail: cuonggiaoduc@gmail.com