GIỚI THIỆU
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
    Số người đang online: 18
    Số lượt truy cập: 3039229
    QUẢNG CÁO

     

    KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN – NĂM HỌC: 2020 - 2021
     

    KẾ HOẠCH NĂM HỌC

    Kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên năm học 2020 - 2021

    Kế hoạch chỉ đạo Chuyên môn 

    Tài liệu tập huấn GDĐP lớp 1

    Kế hoạch tập huấn Chương trình GDPT năm 2018 cho CBQL và giáo viên

    Tài liệu tập huấn kết nối SGV Đạo đức lớp 2

    Tài liệu tập huấn modul 1

    Tài liệu tập huấn modul 2 các môn LS_ĐL, AN, MT, TH, CN, HĐTN

    Tài liệu tập huấn modul 2 môn Toán, Tiếng Việt

    Tài liệu tập huấn modul 2 môn TNXH, KH

    KẾ HOẠCH THÁNG

    Tháng 9

    Tháng 2

    Tháng 10

    Tháng 3

    Tháng 11

    Tháng 4

    Tháng 12

    Tháng 5

    Tháng 1

    Tháng 6

     

    KẾ HOẠCH TUẦN

    Tuần 1 (Từ 31.8 đến 06.9 năm 2020)

    Tuần 19 (Từ 04/01 đến 10/01 năm 2021)

    Tuần 2 (Từ 07.9 đến 13.9 năm 2020)

    Tuần 20 (Từ 11/01 đến 17/01 năm 2021)

    Tuần 3 (Từ 14.9 đến 20.9 năm 2020)

    Tuần 21 (Từ 18/01 đến 24/01 năm 2021)

    Tuần 4 (Từ 21.9 đến 27.9 năm 2020)

    Tuần 22 (Từ 25/01 đến 31/01 năm 2021)

    Tuần 5 (Từ 28.9 đến 04.10 năm 2020)

    Tuần 23 (Từ 1/2  đến 7/2 năm 2021)

    Tuần 6 (Từ 05/10 đến 11/10 năm 2020)

    Tuần 24 (Từ 8/2 đến 14/2 năm 2021)

    Tuần 7 (Từ 12/10 đến 18/10 năm 2020)

    Tuần 25 (Từ 22/2 đến 28/2 năm 2021)

    Tuần 8 (Từ 19/10 đến 25/10 năm 2020)

    Tuần 26 (Từ 3/3 đến 7/3 năm 2021)

    Tuần 9 (Từ 26/10 đến 01/11 năm 2020)

    Tuần 27 (Từ 8/3 đến 14/3 năm 2021)

    Tuần 10 (Từ 02/11 đến 08/11 năm 2020)

    Tuần 28 (Từ 15/3 đến 21/3 năm 2021)

    Tuần 11 (Từ 09/11 đến 15/11năm 2020)

    Tuần 29 (Từ 22/3 đến 28/3 năm 2021)

    Tuần 12 (Từ 16/11 đến 22/11 năm 2020)

    Tuần 30 (Từ 29/3 đến 4/4 năm 2021)

    Tuần 13 (Từ 23/11 đến 29/11 năm 2020)

    Tuần 31 (Từ 5/4 đến 11/4 năm 2021)

    Tuần 14 (Từ 30/11 đến 6/12 năm 2020)

    Tuần 32 (Từ 12/4 đến 18/4 năm 2021)

    Tuần 15 (Từ 07/12 đến 13/12 năm 2020)

    Tuần 33 (Từ 19/4 đến 25/4 năm 2021)

    Tuần 16 (Từ 14/12 đến 20/12 năm 2020)

    Tuần 34 (Từ 26/4 đến 2/5 năm 2021)

    Tuần 17 (Từ 21/12 đến 27/12 năm 2020)

    Tuần 35 (Từ 3/5  đến 9/5 năm 2021)

    Tuần 18 (Từ 28/12 đến 03/01 năm 2021)

    Tuần 36 (Từ 10/5 đến 16/5 năm 2021)

    Tuần 37 (Lịch 17/5 đến 23/5 năm 2021)

     

    P. HIỆU TRƯỞNG

    (Đã ký)

    Mai Văn Việt

     

    Lên đầu trang
    TÌM KIẾM


    Hỗ trợ trực tuyến
    Nguyễn Thị Lan Nhung-HT
    Nguyễn Thị Lan Nhung-HT
    Nguyễn Mai Nhung-PHT
    Nguyễn Mai Nhung-PHT
    Phạm Văn Tiến- QTM
    Phạm Văn Tiến- QTM
    ĐĂNG NHẬP

    Tên đăng nhập
    Mật khẩu
    HÌNH ẢNH
    LIÊN KẾT WEBSITE


    TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 LIÊN THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
    Điện thoại: 0232.3882620 * Email: thso1lienthuy@lethuy.edu.vn
    Developed by Phạm Xuân Cường. Tel: 0912.037911 - Mail: cuonggiaoduc@gmail.com