GIỚI THIỆU
  THỐNG KÊ TRUY CẬP
  Số người đang online: 20
  Số lượt truy cập: 2572834
  QUẢNG CÁO
  [1] 2 [Sau]
  Tên tài liệu Download
  Kế hoạch tuyên truyền phổ biến pháp luật năm 2021
  TT-BGDDT_Ban hanh ve dieu le THCS
  TT-BGDDT_Ban hanh ve dieu le truong tieu hoc
  TT-BGDDT_Quy dinh ve su dung gv...24_2020
  ND-CP_ve xu ly ky luat can bo_cc_vc_112_2020
  ND-CP_Quy dinh lo trinh nang trinh do_71_2020
  ND-CP_ve cong tac van thu_30_2020
  QH14_Luat sua doi_bo sung mot so dieu Luat can bo va luat vien chuc_52_2019
  QH14_Luat lao dong_45_2019
  QH14_Luat giao duc_43_2019
  LUẬT AN NINH MẠNG
  LUẬT QUỐC PHÒNG 2018
  Thông tư 14/2018/TT-BGDĐT chuẩn hiệu trưởng trường giáo dục phổ thông
  THÔNG TƯ 20/2018 QUY ĐỊNH CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN PHỔ THÔNG
  Luật hình sự số 12/2017/QH14
  LUẬT PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY SỬA ĐỔI 2013
  Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT
  Thông tư 30 quy định đánh giá Học sinh tiểu học 30/2014/TT - BGDDT
  HIẾN PHÁP NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM 2013
  LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH
  LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ 51/2001/QH10
  LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ
  LUẬT PHÒNG CHÓNG THAM NHŨNG
  LUẬT TIẾP CÔNG DÂN
  LUẬT BẢO VỆ, CHĂM SÓC VÀ GIÁO DỤC TRẺ EM
  LUẬT NGƯỜI KHUYẾT TẬT
  LUẬT GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH
  LUẬT BIỂN VIỆT NAM 18/2012/QH13
  Luật đất đai số 45/2013/QH 13
  Luật thi đua khen thưởng sửa đổi bổ sung 2005,2013  [1] 2 [Sau]
  TÌM KIẾM


  Hỗ trợ trực tuyến
  Nguyễn Thị Lan Nhung-HT
  Nguyễn Thị Lan Nhung-HT
  Nguyễn Mai Nhung-PHT
  Nguyễn Mai Nhung-PHT
  Phạm Văn Tiến- QTM
  Phạm Văn Tiến- QTM
  ĐĂNG NHẬP

  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
  HÌNH ẢNH
  LIÊN KẾT WEBSITE


  TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 LIÊN THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
  Điện thoại: 0232.3882620 * Email: thso1lienthuy@lethuy.edu.vn
  Developed by Phạm Xuân Cường. Tel: 0912.037911 - Mail: cuonggiaoduc@gmail.com