GIỚI THIỆU
  THỐNG KÊ TRUY CẬP
  Số người đang online: 142
  Số lượt truy cập: 2313803
  QUẢNG CÁO
  [1] 2 [Sau]
  Tên tài liệu Download
  LUẬT AN NINH MẠNG
  LUẬT QUỐC PHÒNG 2018
  Thông tư 14/2018/TT-BGDĐT chuẩn hiệu trưởng trường giáo dục phổ thông
  THÔNG TƯ 20/2018 QUY ĐỊNH CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN PHỔ THÔNG
  Luật hình sự số 12/2017/QH14
  LUẬT PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY SỬA ĐỔI 2013
  Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT
  Thông tư 30 quy định đánh giá Học sinh tiểu học 30/2014/TT - BGDDT
  HIẾN PHÁP NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM 2013
  LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH
  LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ 51/2001/QH10
  LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ
  LUẬT PHÒNG CHÓNG THAM NHŨNG
  LUẬT TIẾP CÔNG DÂN
  LUẬT BẢO VỆ, CHĂM SÓC VÀ GIÁO DỤC TRẺ EM
  LUẬT NGƯỜI KHUYẾT TẬT
  LUẬT GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH
  LUẬT BIỂN VIỆT NAM 18/2012/QH13
  Luật đất đai số 45/2013/QH 13
  Luật thi đua khen thưởng sửa đổi bổ sung 2005,2013
  Lấy ý kiến về luật Đất đai sửa đổi
  BÁO CÁO SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP 1992 - Trường TH số 1 Liên Thủy
  CV 69 lấy ý kiến về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992
  QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban chỉ đạo tổ chức lấy ý kiến góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992
  KẾ HOẠCH Tổ chức lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992
  Kế hoạch chỉ đạo VSCĐ 2012 - 2013
  Kế hoạch triển khai các hội thi 2012 - 2013 Trường TH số 1 Liên Thủy
  Quy trình kiểm tra 2012 - 2013 Trường TH số 1 Liên Thủy
  Quy chế dân chủ 2012 - 2013 Trường TH số 1 Liên Thủy
  Kế hoạch THTT - HSTC 2012 - 2013 Trường TH số 1 Liên Thủy  [1] 2 [Sau]
  TÌM KIẾM


  Hỗ trợ trực tuyến
  Nguyễn Thị Lan Nhung-HT
  Nguyễn Thị Lan Nhung-HT
  Nguyễn Mai Nhung-PHT
  Nguyễn Mai Nhung-PHT
  Phạm Văn Tiến- QTM
  Phạm Văn Tiến- QTM
  ĐĂNG NHẬP

  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
  HÌNH ẢNH
  LIÊN KẾT WEBSITE


  TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 LIÊN THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
  Điện thoại: 0232.3882620 * Email: thso1lienthuy@lethuy.edu.vn
  Developed by Phạm Xuân Cường. Tel: 0912.037911 - Mail: cuonggiaoduc@gmail.com