GIỚI THIỆU
  THỐNG KÊ TRUY CẬP
  Số người đang online: 38
  Số lượt truy cập: 3073991
  QUẢNG CÁO

  KẾ HOẠCH NHÀ TRƯỜNG

  Năm học 2018 - 2019

   

  Đơn vị: Trường TH số 1 Liên Thủy


   

  KẾ HOẠCH NĂM HỌC

  Kế hoạch phát triển năm học 2018 - 2019

  PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2018-2019

  QUY TRÌNH CHỈ ĐẠO NĂM HỌC 2018-2019

  KẾ HOẠCH BỖI DƯỠNG ĐỘI NGŨ THEO CHUẪN NGHỀ NGHIỆP

  KẾ HOẠCH THÁNG

   

  Tháng 9

  Tháng 2

  Tháng 10

  Tháng 3

  Tháng 11

  Tháng 4

  Tháng 12

  Tháng 5

  Tháng 1

  Tháng 6,7,8

   

  KẾ HOẠCH TUẦN

   


  Tuần 0

  (Từ 13  đến 20 tháng 8  năm 2018)

  Tuần 0..

  Từ ngày 20 đến 26 tháng 8 năm 2018


  Tuần 19

  (Từ 01  đến 06 tháng 01 năm 2019)


  Tuần 1

  (Từ 27 đến 2 tháng 9 năm 2018)


  Tuần 20

  (Từ 07 đến 13 tháng 01 năm 2019)

   

  Tuần 2

  (Từ  3 đến 9 tháng 9  năm 2018)

   

  Tuần 21

  (Từ 14 đến 20 tháng 1 năm 2019)

   

  Tuần 3

  (Từ 10 đến 16 tháng 9  năm 2018)

   

  Tuần 22

  (Từ 21 đến 27 tháng 1 năm 2019)

   

  Tuần 4

  (Từ 17 đến 23 tháng 9 năm 2018)

   

  Tuần 23

  (Từ 28 đến 03 tháng 2  năm 2019)

   

  Tuần 5

  (Từ 24  đến 30 tháng 9 năm 2018)

   

  Tuần 24

  (Từ 11  đến 17 tháng 2 năm 2019)

   

  Tuần 6

  (Từ 01 đến 07 tháng 10 năm 2018)

   

  Tuần 25

  (Từ 18 đến  24 tháng 2 năm 2019)

   

  Tuần 7

  (Từ ngày 8  đến 14 tháng 10  năm 2018)

   

  Tuần 26

  (Từ  25 đến 03 tháng 3 năm 2019)

   

  Tuần 8

  (Từ ngày 15   đến 21 tháng 10 năm 2018)

   

  Tuần 27

  (Từ ngày 4 đến ngày 10 tháng3 năm 2019)

   

  Tuần 9

  (Từ 22 đến 28 tháng 10 năm 2018)

   

  Tuần 28

  (Từ 11 đến 17 tháng 3 năm 2019)

   

  Tuần 10

  (Từ 29/10 đến ngày 4 tháng11 năm 2018)

   

  Tuần 29

  (Từ 18 đến 24 tháng 3 năm 2019)

   

  Tuần 11

  (Từ  ngày 5 đến 11 tháng 11 năm 2018)

   

  Tuần 30

  (Từ 25 đến 31 tháng 3  năm 2019)

   

  Tuần 12

  (Từ 12/11 đến ngày 18 tháng 11 năm 2018)

   

  Tuần 31

  (Từ 01 đến 07 tháng 4 năm 2019)

   

  Tuần 13

  (Từ 19  đến 25 tháng 11  năm 2018)

   

  Tuần 32

  (Từ ngày 8 đến 14 tháng 4  năm 2019)

   

  Tuần 14

  (Từ ngày 26 đến ngày 02 tháng 12  năm 2018)

   

  Tuần 33

  (Từ  ngày 15 đến 21 thngs 4 năm 2019)

   

  Tuần 15

  (Từ ngày 3  đến 9 tháng 12 năm 2018)

   

  Tuần 34

  (Từ ngày 22  đến ngày 28 tháng 4 năm 2019)

   

  Tuần 16

  (Từ ngày 10 đến 16 tháng 12 năm 2018)

   

  Tuần 35

  (Từ 29 tháng 4  đếnngày 05 tháng 5 năm 2019)

   

  Tuần 17

  (Từ 17 đến 23 tháng 12 năm 2018)

   

  Tuần 36

  (Từ ngày 6 đến ngày 12 tháng 5 năm 2019)

   

  Tuần 18

  (Từ ngày 24 đến ngày 30 tháng 12 năm 2018)

   

  Tuần 37

  (Từ  ngày 13 đến 19 tháng 5 năm 2019)

  TUẦN 38

   ( Từ ngày 20 đến 26 tháng 5 năm 2019

  TUẦN 39

   ( Từ ngày 27 tháng 5 đến ngày 02 tháng 6 năm 2019

   

                                                           Hiu trưởng

                                                         (Đã kí)

   

                                                            Võ Văn Huy

  Lên đầu trang
  TÌM KIẾM


  Hỗ trợ trực tuyến
  Nguyễn Thị Lan Nhung-HT
  Nguyễn Thị Lan Nhung-HT
  Nguyễn Mai Nhung-PHT
  Nguyễn Mai Nhung-PHT
  Phạm Văn Tiến- QTM
  Phạm Văn Tiến- QTM
  ĐĂNG NHẬP

  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
  HÌNH ẢNH
  LIÊN KẾT WEBSITE


  TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 LIÊN THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
  Điện thoại: 0232.3882620 * Email: thso1lienthuy@lethuy.edu.vn
  Developed by Phạm Xuân Cường. Tel: 0912.037911 - Mail: cuonggiaoduc@gmail.com