GIỚI THIỆU
  THỐNG KÊ TRUY CẬP
  Số người đang online: 19
  Số lượt truy cập: 3073991
  QUẢNG CÁO
  KẾ HOẠCH NHÀ TRƯỜNG 
   Năm học 2017 - 2018

  Đơn vị: Trường TH số 1 Liên Thủy


   

  KẾ HOẠCH NĂM HỌC

  Kế hoạch phát trển năm học 2017 - 2018

  QUY TRÌNH CHỈ ĐẠO NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2017-2018    

  KẾ HOẠCH THÁNG

  Tháng 9

  Tháng 02

  Tháng 10

  Tháng 3

  Tháng 11

  Tháng 4

  Tháng 12

  Tháng 5

  Tháng 01

  Tháng 6,7,8

   

  KẾ HOẠCH TUẦN

  Tuần 1

  (Từ 21/8 đến 27/8 năm 2017)

  Tuần 20

  (Từ ngày 1 đến 7 tháng 1 năm 2018)

  Tuần 2

  (Từ 28/8 đến ngày 3 tháng 9 năm 2017)

  Tuần 21

  (Từ 8 tháng 1 đến 14 tháng 1 năm 2018)

  Tuần 3

  (Từ 4/9 đến ngày 10 tháng 9 năm 2017)

  Tuần 22

  (Từ 15 đến ngày 21 tháng 1 năm 2018)

  Tuần 4

  (Từ 11 đến 17 tháng 9 năm 2017)

  Tuần 23

  (Từ 22 đến 28 tháng 1 năm 2018)

  Tuần 5

  (Từ 18/9 đến ngày 24 tháng 9 năm 2017)

  Tuần 24

  (Từ 29 đến ngày 4 tháng 2 năm 2018)

  Tuần 6

  (Từ 25 tháng 9 đến 01 tháng 10 năm 2017)

  Tuần 25

  (Từ ngày 5 đến 11 tháng 2 năm 2018)

  Tuần 7

  (Từ 02/10 đến 08 tháng 10 năm 2017)

  Tuần 26

  (Từ ngày 12  đến 18 tháng 2 năm 2017)

  Tuần 8

  (Từ 9/10  đến 15 tháng 10 năm 2017)

  Tuần 27

  (Từ 19 đến 25 tháng 2  năm 2018)

  Tuần 9

  (Từ 16 đến 21 tháng 10 năm 2017)

  Tuần 28

  (Từ 26/2 đến ngày 4 tháng 3 năm 2018)

  Tuần 10

  (Từ 23/10 đến 29 tháng 10 năm 2017)

  Tuần 29

  (Từ 5/3 đến ngày 11 tháng 3  năm 2018)

  Tuần 11

  (Từ 30 tháng 9 đến ngày 5 tháng 11 năm 2017)

  Tuần 30

  (Từ 12 đến ngày 18 tháng 3 năm 2018)

  Tuần 12

  (Từ 6 đến 12 tháng 11  năm 2017)

  Tuần 31

  (Từ ngày 19 đến 25 tháng 3 năm 2018)

  Tuần 13

  (Từ 13 đến 19 tháng 11  năm 2017)

  Tuần 32

  (Từ ngày 26 /3 đến 01 tháng 4 năm 2018)

  Tuần 14

  (Từ 20 tháng 11 đến 26 tháng 11 năm 2017)

  Tuần 33

  (Từ ngày 2 tháng 4  đến ngày 8 tháng 4  năm 2018)

  Tuần 15

  (Từ 27/1 đến ngày 3 tháng 12  năm 2017)

  Tuần 34

  (Từ ngày 9 đến 15 tháng 4  năm 2018)

  Tuần 16

  (Từ 4 tháng 12 đến 10 tháng 12  năm 2017)

  Tuần 35

  (Từ ngày 16 đến 22 tháng 4 năm 2018)

  Tuần 17

  (Từ 11 tháng 12 đến ngày 17 tháng 12 năm 2017)

  Tuần 36

  (Từ ngày 23 đến 29 tháng 4 năm 2018)

  Tuần 18

  (Từ ngày 18 đến 24 tháng 12 năm 2017)

  Tuần 37

  (Từ 30/4  đến 6 tháng 5 năm 2018)

  Tuần 19

  (Từ 25 đến ngày 31 tháng 12 năm 2017)

  Tuần 38

  (Từ ngày 7  đến 13 tháng 5  năm 2018)

  Tuần 39

  (Từ ngày 14  đến 20  tháng 5  năm 2018)

  Tuần 40

  (Từ ngày 21 đến 31 tháng 31 năm 2018)


  Hiệu trưởng
  (Đã kí)

  Võ Văn Huy

  Lên đầu trang
  TÌM KIẾM


  Hỗ trợ trực tuyến
  Nguyễn Thị Lan Nhung-HT
  Nguyễn Thị Lan Nhung-HT
  Nguyễn Mai Nhung-PHT
  Nguyễn Mai Nhung-PHT
  Phạm Văn Tiến- QTM
  Phạm Văn Tiến- QTM
  ĐĂNG NHẬP

  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
  HÌNH ẢNH
  LIÊN KẾT WEBSITE


  TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 LIÊN THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
  Điện thoại: 0232.3882620 * Email: thso1lienthuy@lethuy.edu.vn
  Developed by Phạm Xuân Cường. Tel: 0912.037911 - Mail: cuonggiaoduc@gmail.com