GIỚI THIỆU
  THỐNG KÊ TRUY CẬP
  Số người đang online: 65
  Số lượt truy cập: 3073991
  QUẢNG CÁO

   

  KẾ HOẠCH CÔNG ĐOÀN – NĂM HỌC 2023 - 2024

   

  KẾ HOẠCH NĂM HỌC

   

   

  KẾ HOẠCH THÁNG

  Tháng 8

  Tháng 2

  Tháng 9

  Tháng 3

  Tháng 10

  Tháng 4

  Tháng 11

  Tháng 5

  Tháng 12

  Tháng 6

  Tháng 1

  Tháng 7

   

  KẾ HOẠCH TUẦN

  Tuần 1 (Từ đến năm 202)

  Tuần 20 (Từ đến năm 202)

  Tuần 2 (Từ đến năm 202)

  Tuần 21 (Từ đến năm 202)

  Tuần 3 (Từ đến năm 202)

  Tuần 22 (Từ đến năm 202)

  Tuần 4 (Từ đến năm 202)

  Tuần 23 (Từ đến năm 202)

  Tuần 5 (Từ đến năm 202)

  Tuần 24 (Từ đến năm 202)

  Tuần 7 (Từ đến năm 202)

  Tuần 25 (Từ đến năm 202)

  Tuần 8 (Từ đến năm 202)

  Tuần 26 (Từ đến năm 202)

  Tuần 9 (Từ đến năm 202)

  Tuần 27 (Từ đến năm 202)

  Tuần 10 (Từ đến năm 202)

  Tuần 28 (Từ đến năm 202)

  Tuần 11 (Từ đến năm 202)

  Tuần 29 (Từ đến năm 202)

  Tuần 12 (Từ đến năm 202)

  Tuần 30 (Từ đến năm 202)

  Tuần 13 (Từ đến năm 202)

  Tuần 31 (Từ đến năm 202)

  Tuần 14 (Từ đến năm 202)

  Tuần 32 (Từ đến năm 202)

  Tuần 15 (Từ đến năm 202)

  Tuần 33 (Từ đến năm 202)

  Tuần 15 (Từ đến năm 202)

  Tuần 34 (Từ đến năm 202)

  Tuần 16 (Từ đến năm 202)

  Tuần 35 (Từ đến năm 202)

  Tuần 17 (Từ đến năm 202)

  Tuần 36 (Từ đến năm 202)

  Tuần 18 (Từ đến năm 202)

  Tuần 37 (Từ đến năm 202)

  Tuần 19 (Từ đến năm 202)

  Tuần 38 (Từ đến năm 202)

  HIỆU TRƯỞNG

  (Đã ký)

  Nguyễn Thị Lan Nhung

   


  Lên đầu trang
  TÌM KIẾM


  Hỗ trợ trực tuyến
  Nguyễn Thị Lan Nhung-HT
  Nguyễn Thị Lan Nhung-HT
  Nguyễn Mai Nhung-PHT
  Nguyễn Mai Nhung-PHT
  Phạm Văn Tiến- QTM
  Phạm Văn Tiến- QTM
  ĐĂNG NHẬP

  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
  HÌNH ẢNH
  LIÊN KẾT WEBSITE


  TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 LIÊN THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
  Điện thoại: 0232.3882620 * Email: thso1lienthuy@lethuy.edu.vn
  Developed by Phạm Xuân Cường. Tel: 0912.037911 - Mail: cuonggiaoduc@gmail.com