GIỚI THIỆU
  THỐNG KÊ TRUY CẬP
  Số người đang online: 40
  Số lượt truy cập: 1637978
  QUẢNG CÁO

  Ngày 06 tháng 4 năm 2020

  Ngày 01 tháng 4 năm 2020

  Ngày 31 tháng 3 năm 2020

  Ngày 30 tháng 3 năm 2020

  Ngày 27 tháng 3 năm 2020

  Ngày 26 tháng 3 năm 2020

  Ngày 25 tháng 3 năm 2020

  Ngày 23 tháng 3 năm 2020

  Ngày 19 tháng 3 năm 2019

  Ngày 18 tháng 3 năm 2020

  Ngày 17 tháng 3 năm 2020

  Ngày 16 tháng 3 năm 2020

  Ngày 13 tháng 3 năm 2020

  Ngày 12 tháng 3 năm 2020

  Ngày 11 tháng 3 năm 2020

  Ngày 10 tháng 3 năm 2020

  Ngày 09 tháng 3 năm 2020

  Ngày 06 tháng 3 năm 2020

  Ngày 05 tháng 3 năm 2020

  Ngày 04 tháng 3 năm 2020

  Ngày 03 tháng 3 năm 2020

  Ngày 27 tháng 02 năm 2020

  Ngày 26 tháng 02 năm 2020

  Ngày 25 tháng 02 năm 2020

  Ngày 24 tháng 02 năm 2020

  Ngày 19 tháng 02 năm 2020

  Ngày 17 tháng 02 năm 2020

  Ngày 15 tháng 02 năm 2020

  Ngày 14 tháng 02 năm 2020

  Ngày 10 tháng 02 năm 2020

  Ngày 04 tháng 02 năm 2020

  Ngày 31 tháng 01 năm 2020

  Ngày 30 tháng 01 năm 2020

  Ngày 28 tháng 01 năm 2020

  Ngày 22 tháng 01 năm 2020

  Ngày 21 tháng 01 năm 2020

  Ngày 17 tháng 01 năm 2020

  Ngày 15 tháng 01 năm 2020

  Ngày 14 tháng 01 năm 2020

  Ngày 10 tháng 01 năm 2020

  Ngày 09 tháng 01 năm 2020

  Ngày 03 tháng 01 năm 2020

  Ngày 02 tháng 01 năm 2020

  Ngày 27 tháng 12 năm 2019

  Ngày 26 tháng 12 năm 2019

  Ngày 20 tháng 12 năm 2019

  Ngày 16 tháng 12 năm 2019

  Ngày 13 tháng 12 năm 2019

  Ngày 11 tháng 12 năm 2019

  Ngày 10 tháng 12 năm 2019

  Ngày 09 tháng 12 năm 2019

  Ngày 07 tháng 12 năm 2019

  Ngày 06 tháng 12 năm 2019

  Ngày 05 tháng 12 năm 2019

  Ngày 02 tháng 12 năm 2019

  Ngày 28 tháng 11 năm 2019

  Ngày 26 tháng 11 năm 2019

  Ngày 25 tháng 11 năm 2019

  Ngày 22 tháng 11 năm 2019

  Ngày 21 tháng 11 năm 2019

  Ngày 20 tháng 11 năm 2019

  Ngày 15 tháng 11 năm 2019

  Ngày 12 tháng 11 năm 2019

  Ngày 11 tháng 11 năm 2019

  Ngày 06 tháng 11 năm 2019

  Ngày 04 tháng 11 năm 2019

  Ngày 01 tháng 11 năm 2019

  Ngày 31 tháng 10 năm 2019

  Ngày 30 tháng 10 năm 2019

  Ngày 29 tháng 10 năm 2019

  Ngày 25 tháng 10 năm 2019

  Ngày 24 tháng 10 năm 2019

  Ngày 22 tháng 10 năm 2019

  Ngày 21 tháng 10 năm 2019

  Ngày 16 tháng 10 năm 2019

  Ngày 14 tháng 10 năm 2019

  Ngày 11 tháng 10 năm 2019

  Ngày 10 tháng 10 năm 2019

  Ngày 09 tháng 10 năm 2019

  Ngày 08 tháng 10 năm 2019

  Ngày 07 tháng 10 năm 2019

  Ngày 04 tháng 10 năm 2019

  Ngày 02 tháng 10 năm 2019

  Ngày 01 tháng 10 năm 2019

  Ngày 30 tháng 9 năm 2019

  Ngày 25 tháng 9 năm 2019

  Ngày 24 tháng 9 năm 2019

  Ngày 20 tháng 9 năm 2019

  Ngày 19 tháng 9 năm 2019

  Ngày 18 tháng 9 năm 2019

  Ngày 17 tháng 9 năm 2019

  Ngày 16 tháng 9 năm 2019

  Ngày 12 tháng 9 năm 2019

  Ngày 10 tháng 9 năm 2019

  Ngày 09 tháng 9 năm 2019

  Ngày 06 tháng 9 năm 2019

  Ngày 05 tháng 9 năm 2019

  Ngày 4 tháng 9 năm 2019

  Ngày 3 tháng 9 năm 2019


  Ngày 30 tháng 8 năm 2019
  Ngày 29 tháng 8 năm 2019

  Ngày 28 tháng 8 năm 2019

  Ngày 26 tháng 8 năm 2019

  Ngày 23 tháng 8 năm 2019


  Ngày 22 tháng 8 năm 2019

  Ngày 21 tháng 8 năm 2019

  Ngày 19 tháng 8 năm 2019

  Ngày 15 tháng 8 năm 2019

  Ngày 14 tháng 8 năm 2019

  Ngày 09 tháng 8 năm 2019

  Ngày 08 tháng 8 năm 2019

  Ngày 05 tháng 8 năm 2019

  Ngày 02 tháng 8 năm 2019

  Ngày 01 tháng 8 năm 2019

  Ngày 31 tháng 7 năm 2019

  Ngày 26 tháng 7 năm 2019

  Ngày 25 tháng 7 năm 2019

  Ngày 24 tháng 7 năm 2019

  Ngày 12 tháng 7 năm 2019

  Ngày 11 tháng 7 năm 2019

  Ngày 10 tháng 7 năm 2019

  Ngày 09 tháng 7 năm 2019

  Ngày 08 tháng 7 năm 2019

  Ngày 05 tháng 7 năm 2019

  Ngày 04 tháng 7 năm 2019

  Ngày 03 tháng 7 năm 2019

  Ngày 27 tháng 6 năm 2019

  Ngày 25 tháng 6 năm 2019

  Ngày 20 tháng 6 năm 2019

  Ngày 18 tháng 6 năm 2019

  Ngày 17 tháng 6 năm 2019

  Ngày 14 tháng 6 năm 2019

  Ngày 13 tháng 6 năm 2019

  Ngày 12 tháng 6 năm 2019

  Ngày 11 tháng 6 năm 2019

  Ngày 10 tháng 6 năm 2019

  Ngày 07 tháng 6 năm 2019

  Ngày 05 tháng 6 năm 2019

  Ngày 04 tháng 6 năm 2019

  Ngày 03 tháng 6 năm 2019

  Ngày 31 tháng 5 năm 2019

  Ngày 30 tháng 5 năm 2019

  Ngày 28 tháng 5 năm 2019

  Ngày 24 tháng 5 năm 2019

  Ngày 23 tháng 5 năm 2019

  Ngày 22 tháng 5 năm 2019

  Ngày 21 tháng 5 năm 2019

  Ngày 20 tháng 5 năm 2019

  Ngày 17 tháng 5 năm 2019

  Ngày 16 tháng 5 năm 2019

  Ngày 15 tháng 5 năm 2019

  Ngày 14 tháng 5 năm 2019

  Ngày 13 tháng 5 năm 2019

  Ngày 09 tháng 5 năm 2019

  Ngày 08 tháng 5 năm 2019

  Ngày 07 tháng 5 năm 2019

  Ngày 06 tháng 5 năm 2019

  Ngày 04 tháng 5 năm 2019  Ngày 02 tháng 5 năm 2019

  Ngày 26 tháng 4 năm 2019

  Ngày 25 tháng 4 năm 2019


  Ngày 16 tháng 4 năm 2019

  Ngày 12 tháng 4 năm 2019

  Ngày 10 tháng 4 năm 2019

  Ngày 09 tháng 4 năm 2019

  Ngày 08 tháng 4 năm 2019

  Ngày 5 tháng 4 năm 2019

  Ngày 2 tháng 4 năm 2019

  Đánh giá tháng 3 năm 2019.

  Ngày 27 tháng 3 năm 2019

  Thông báo thực hiện giờ trái đát

  Ngày 20 tháng 3 năm 2019

  Ngày 6 tháng 3 năm 2019

  Ngày 5 tháng 03 năm 2019

  Đánh giá tháng 2 -2019

  Công văn thi thăng hạng

  Ngày 01 tháng 03 năm 2019

  Ngày 28 tháng 2 năm 2019

  Ngày 11 tháng 2 năm 2019

  Kế hoạch tổ chức ngày hội HSTH năm 2019

  Ngày 30 tháng 1 năm 2019

  Phân công trực tết âm lịch năm 2019

  BIỂU MẪU NHẬN XÉT HỌC SINH

  Ngày 28 tháng 1 năm 2019

  Công văn thi GVDG cấp Huyện

  Ngày 15 tháng 1 năm 2019

  Thông báo quán triệt dịp tết Kỷ Hợi 2019

  Ngày 14 tháng 1 năm 2019

  Giáo viên đọc CV 69 và thực hiện nghiêm túc CV trên trức Hiệu Trưởng

  Ngày 8 tháng 1 năm 2019

  Lịch hoạt động giữa giờ

  Ngày 3 tháng 1 năm 2019

  Ngày 2 tháng 01 năm 2019

  Hướng dẫn sơ kết tổ

  Ngày 28 tháng 12 năm 2018

  Phân công trực tết dương lịch

  Ngày 25 tháng 12 năm 2018

  Thông báo lịch ngày 28 tháng 12 năm 2018

  Ngày 12 tháng 12 năm 2018

  Kế hoạch hội khỏe cấp trường năm học 2018-2019

  Ngày 30 tháng 11 năm 2018

  Đánh giá hoạt động tháng 11 năm 2018

  Ngày 27 tháng 11 năm 2018

  Ngày 05 tháng 11 năm 2018

  Ngày 01 tháng 11 năm 2018

  Mẫu báo cáo chất lương năm học 2018-2019

  Ngày 31 tháng 10 năm 2018

  Đánh giá HĐ tháng 10 năm 2018

  Ngày 30 tháng 10 năm 2018

  Ngày 24 tháng 10 năm 2018

  Ngày 18 tháng 10 năm 2018

  Ngày 17 tháng 10 năm 2018

  Thông báo triểu khai thực hiện công văn.

  Ngày 12 tháng 10 năm 2018

  Ngày 10 tháng 10 năm 2018

  Danh sách tập huấn ngày 12/10/2018 ( Cử thầy Việt ,cô Phượng đi tập huấn)

  Ngày 8 tháng 10 năm 2018

  Ngày 8 tháng 9 năm 2018

  Ngày 3 tháng 9 năm 2018

  Đánh giá hoạt động tháng 9 năm 2018

  Ngày 26 tháng 9 năm 2018

  Ngày 25 tháng 9 năm 2018

  Ngày 24 tháng 9 năm 2018

  Ngày 20 tháng 9 năm 2018

  KH_836_BDTX_giao_viên_cap_TH

  Thực hiện CV công tác BDTX GV xem thực hiện

  Ngày 17 tháng 9 năm 2018

  Ngày 11 tháng 9 năm 2018 

  CV_879_HD_thuc_hien_nhiem_vu_nam_hoc_cap_TH

  Kế hoạch sử dụng trang Web năm học 2018 - 2019

  Thông tư 20 chuẫn giáo viên

  Ngày 29 tháng 8 năm 2018

  Thông báo nghỉ lễ 2-9-2018

  Phân công trực nghĩ lễ 2-9 -2018

  Ngày 25 tháng 8 năm 2018

  Ngày 14 tháng 8 năm 2018

  Ngày 29 tháng 5 năm 2018

  Phân công CB-GV trực hè

  Ngày 14 tháng 5 năm 2018

   Các tổ báo cáo theo mẫu nộp ngày 18 tháng 5 năm 2018

  Ngày 10 tháng 05 năm 2018

  Ngày 09 tháng 05 năm 2018

  Ngày 08 tháng 05 năm 2018

  Ngày 04 tháng 05 năm 2018

  Ngày 27 tháng 4 năm 2018

  Phân công trực nghĩ lễ 30-4 1-5

  Ngày 17 tháng 4 năm 2018

  Ngày 13 tháng 4 năm 2018

  Ngày 4 tháng 4 năm 2018

  Đánh giá hoạt động tháng 3 - 2018

  Ngày 5 tháng 3 năm 2018

  Ngày 2 tháng 3 năm 2018

  Kế hoạch tổ chức ngày hội học sinh TH

  Ngày 6 tháng 2 năm 2018

  Đánh giá tháng 1 năm 2018

  Ngày 1 tháng 1 năm 2018

  Hướng dẫn thị đua năm 2017-2018

  Ngày 29 tháng 1 năm 2018

  THời khóa biểu điều chỉnh

  Ngày 15 tháng 01 năm 2018

  Thời khóa biểu số 5 thực hiện chương trình tuần 20

  Ngày 29 tháng 12 năm 2017

  Phân công trực tết dương lịch 

  Ngày 28 tháng 12 năm 2017

  Hướng dẫn báo cáo sơ kết tổ

  Ngày 10 tháng 12 năm 2017

  Ngày 7 tháng 12 năm 2017

  Ngày 5 tháng 12 năm 2017

  Tài liệu tập huấn nâng cao năng lực học sinh

  Ngày 4 tháng 12 năm 2017

  Đánh giá hoạt động tháng 11 năm 2017

  Ngày 28 tháng 11 năm 2017

  Tiêu chí thi đua 2017-2018

  Ngày 23 tháng 11 năm 2017

  Thông tư 16/2017 TTBGD ĐT ngày 12/7/2017 ( CB-GV xem để nắm định mức lao động 1,4)

  Ngày 10 tháng 11 năm 2017

  CV 964 GV xem thực hiện

  Ngày 2 tháng 11 năm 2017

  Đánh giá tháng 10 PGD

  Đánh giá tháng 10 năm 2017

  Ngày 31 tháng 10 năm 2017

  CV  Giáo dục phòng tránh bom min 

  Ngày 20 tháng 10 năm 2017

  CV BDTX GV xem thực hiện

  Ngày 10 tháng 10 năm 2017

  Thời khoán biểu số 3

  Ngày 9 tháng 10 năm 2017

  Phân công trực áp thấp nhiệt đới

  Ngày 5  tháng 10 năm 2017

  Hướng dẫn Thực hiện năm học 2017 - 2018

  Ngày 22 tháng 9 năm 2017


  Quy tắc ứng xử trong trường học

  Ngày 14 tháng 9 năm 2017

  Phân công trực Bão số 10

  Ngày 6 tháng 9 năm 2017

  Kế hoạch tự đánh giá CSGD năm 2017

  Tổ chức cam kết đàu năm xem để thực hiện

  Ngày 24 tháng 8 năm 2017

  Kế hoạch tham gia quản trị mạng năm học 2017-2018

  Ngày 20 tháng 8 năm 2017

  Ngày 20 tháng 8 năm 2017

  Thời khóa biểu số 1 (17-18)

  Ngày 30 tháng 5 năm 2017

  Phân công trực trong thời gian nghĩ hè năm 2017

  Ngày 10 tháng 5 năm 2017

  Ngày 26 tháng 4 năm 2017

  Phân trực lễ 30-4 ;1-5

  Ngày 24 tháng 4 năm 2017

  Giáo viên xem CV văn triển khai tại lớp

  Thông báo CV  triển khai sữ dụng tiết kiệm điện

  Ngày 17 tháng 4 năm 2017

  Kế hoạch ngày hội sách năm 2017 .HT yêu cầu các CB-GV xem để thực hiện.

  Ngày 3 tháng 4 năm 2017

  Đánh giá công tác tháng 3 năn 2017

  Ngày 28 tháng 3 năm 2017

  Ngày 9 tháng 3 năm 2017

  Ngày 08 tháng 3 năm 2017

  CV173 - Tập huấn ra đề theo TT22  (các  đ/c in tài liệu kèm theo khi tham gia tập huấn)

  Ngày 01 tháng 3 năm 2017

  Đánh giá tháng 2.2017  Ngày 6 tháng 2 năm 2017

  Đánh giá tháng 1.2017

  Kế hoạch ngày hội HSTH trường TH số 1 Liên

  Ngày 3 tháng 2 năm 2017

  Ngày 27 tháng 01 năm 2017

  Phân công trực tết Đinh dậu

  Ngày 20 tháng 1 năm 2017

  Ngày 30 tháng 12 năm 2016

  Ngày 27 tháng 12 năm 2016

  Ngày 15 tháng 12 năm 2016

   Công văn số 20  thực hiện NĐ 36 CP

  Ngày 15 tháng 12 năm 2016

  Hướng dẫn ra đề theo ma trận học kì 1 năm học 2016-2017

  Ngày 9 tháng 12 năm 2016

  Kế hoạch thi kể chuyện theo sách năm 2106

  Ngày 28 tháng 11 năm 2016

  Đánh giá tháng 11 năm 2016

  Ngày 22 tháng 11 năm 2016

  Hiệu trưởng chuyển CV đánh giá hs TT22

  Ngày 16 tháng 11 năm 2016

  kế hoạch BDTX năm 2016-2017

   CV 799 Phòng GD BDTX (2016-2017)

   Bồi dường nội dung 2 ( 2016-2017)

  Ngày 1 tháng 11 năm 2016

  Đánh giá hoạt động tháng 10

  Ngày 31 tháng 10 năm 2016

  Phân công trực tối 31/10 và ngày 01/11/2016

  Ngày 12 tháng 10 năm 2016

  Ngày 05 tháng 10 năm 2016

   Đánh giá hoạt động tháng 9 năm 2016

  Ngày 03 tháng 10 năm 2016  Ngày 26 tháng 9 năm 2016  Ngày 15 tháng 9 năm 2016

  Ngày 14 tháng 9 năm 2016

  Dự thảo HDNH bậc tiểu học

  Ngày 5 tháng 8 năm 2016.

  Phân công điều tra phổ cập năm 2016.

  Ngày 30 tháng 6 năm 2016

  Thông báo họp hội đồng sư phạm đột xuất.

  Công văn 525 hướng dẫn tạo nguồn tổ trưởng -tổ phó

  Ngày 30 tháng 5 năm 2016

  Phân công trực hè 2016

  Ngày 16 tháng 5 năm 2016

  Hướng dẫn báo cáo tổng kết tổ năm học 2015-2016

  Ngày 13 tháng 5 năm 2016

  Ngày 13 tháng 5 năm 2016

  Nhà trường chuyển CV số 368...... đến tất cả giáo viên nghiên cứu tổ chức đăng ký sách năm học 2016-2017 nộp cho TV trước ngày 21/5/2016

  Ngày 8 tháng 5 năm 2016

  Thông báo CV 340/GD ĐT đảm bảo an toàn trong thời gian bàu cử....

  Phân công trực theo công điện

  Công điện của UBND Huyện

  Ngày 29 tháng 4 năm 2016

  Điện khẫn của UBND Tỉnh

  CV Phân công trực lễ 30/4 và 1-5

  Ngày 22 tháng 4 năm 2016

  Hướng dẫn kiểm tra cuối năm

  Ngày 21 tháng 4 năm 2016

  Ngày 12 tháng 4 năm 2016

  CV ngày sách Vn : Các CB-GV xem tổ chức cho cá nhân và học sinh thực hiện . Nhà trường phát động và sáng ngày 25/4 về khuyên góp sách.

  Ngày 29 tháng 3 năm 2016

  Đánh giá tháng 3 năm 2016

  Ngày 14 tháng 3 năm 2016.

  Thông báo thực hiện giờ trái đất

  Ngày 2 tháng 3 năm 2016.

  Đánh giá tháng 2 năm 2016

  Ngày 1 tháng 3 năm 2016

  Thông báo tổ chức ngày hội học sinh tiểu học.

  Ngày 2 tháng 02 năm 2016

  CV gữi CB-GV .Tổ chức đón tết nguyên đán Bính Thân

  Phân công trực bảo vệ cơ quan trong dịp tết Bính Thân

  Ngày 19 tháng 1 năm 2016

  Kế hoạch triển khai ngày hội học sinh tiểu học tại trường

  Ngày 07 tháng 1 năm 2016

  Nội dung bồi dưỡng thường xuyên mô đun 2

  KH tổ chức cuộc thi trạng nguyên Tiếng Việt

  Quy định chuẩn Giáo viên Tiểu học

  Báo cáo sơ kết

  Ngày 02 tháng 12 năm 2015

  Ngày 02 tháng 12 năm 2015

  Đánh giá tháng 11 năm 2015


  Ngày 25 tháng 11 năm 2015

  Ngày 4 tháng 11 năm 2015

   Đánh giá công tác tháng 10/2015

  Ngày 27 tháng 10 năm 2015

  CV 06/HT : Tăng cường công tác phòng chống sốt xuất huyết

   Ngày 26 tháng 10 năm 2015

  Hiệu trưởng đăng tải CV số 699 để các CB-GV xem thực hiện (Cá nhân tự tìm hiểu về pháp luật thông qua các kênh thông tin)

  Ngày 22 tháng 10 năm 2015

  Ngày 16 tháng 10 năm 2015

  Ngày 7 tháng 10 năm 2015

  Đánh giá công tác tháng 9

  Ngày 02 tháng 10 năm 2015.

  Góp ý dự thảo Cho tác BD Năng lực tiếng Anh ( CB-GV ) Nghiên cứu góp ý 

  Ngày 29 tháng 9 năm 2015

  Ngày 28 tháng 9 năm 2015

  Ngày 22 tháng 9 năm 2015

  Dự thảo Phương hướng nhiệm vụ năm học 2015-2016.

  Ngày 14  tháng 9 năm 2015:

  Dự thảo NVNH 2015-2016 của phòng

  Ngày 10 tháng 9 năm 2015

  Danh sách tổ CM và các ban trong năm học 2015-2016

  Ngày 7 tháng 9 năm 2015:

  Ngày 4 tháng 9 năm 2015:

  Ngày 31 tháng 8 năm 2015:

  Ngày 17 tháng 8 năm 2015:

  Ngày 11 tháng 5 năm 2015

  Ngày 25 tháng 4 năm 2015:

  - Phân công trực lễ 30-4;15..

  Ngày 21 tháng 4 năm 2015

  CV : Gứi Các tổ xem điều chỉnh cho tổ mình đúng số liệu:

  Ngày 16  tháng 4 năm 2015 :

  Ngày 09 tháng 4 năm 2015
  Ngày 08 tháng 4 năm 2015

  CV: HD ra đề kiểm tra định kỳ cuối năm

  Ngày 06 tháng 4 năm 2015:
  - Hướng dẫn ra đề năm học 2014 - 2015
  Gữi cô Hiền thư viện thực hiện

  Đánh giá trường học thân thiện
  Ngày 01 tháng 4 năm 2015
  Đánh giá tháng 3 năm 2015
  Ngày 24 tháng 3 năm 2015
  - CV 211_KH_ hội thảo trực tuyến về thực hiện TT30
  Ngày 20 tháng 3 năm 2015
  - CV 206_KH thực hiện ATGT trong Nhà trường
  - Công văn thăng hạng GV có nhu cầu làm gữi nhà trường trước ngày 28/3/2015 để nhà trường làm đề nghị lên cấp trên.
  Ngày 05 tháng 03 năm 2015:
  - Cv KH tổ chức cuộc thi tìm hiểu hiến Pháp Nước CHXHCN Việt Nam
  - Gợi ý trả lời câu hỏi tìm hiểu HP NCHXHCN Việt Nam
  Ngày 11 tháng 02 năm 2015:
  - CV của sở dịp tết
  - Lịch hoạt đọng tháng 2/2015 của phòng.
  Đánh giá tháng 1 và triển khai nhiệm vụ tháng 2 của phòng
  Ngày 4 tháng 3 năm 2015:
  Đánh giá tháng 2 năm 2015:
  Góp ý luật dân sự.
  CV 19.6.2014
   Ngày 13 tháng 02 năm 2015:
  - CV Thi viết chữ đẹp
  CV của CT Huyện
  Kế hoạch ngày hội thi VCĐ cấp trường.
  Ngày 19/01/2015: Hiệu trưởng gữi CV hưởng dẫn công tác thanh tra nhân dân để CB-GV nghiêm cứu thự hiện.
  Ngày 23/01/2015 : HT giữ CV thi GVCN giỏi của phòng cô Nương và tổ xem thực hiện.
  Ngày 02/02/2015: Kế hoạch ATT trong dịp tết Ất Mùi: ( Các đ/c xem thực hiện) 
  Ngày 03/02/2015 .Công văn treo cờ tổ quốc - Nghĩ tết HT thông báo cho CB-GV biết đọc vào thực hiện 
   
  Ngày 4/02/2015 : CV số 05-HT Đánh giá tháng 1/2015
  Ngày 09 tháng 2 năm 2015:
  CV Trực tết năm 2015:
  1. Lịch tháng 12 của phòng
  2. Kế hoạch KT học kỳ 1 năm học 2014-2015
  3. Hướng dẫn kiểm tra của phòng
  4. CV đề xuất cấp học bỏng cho học sinh.
  7. Thống kê
  Ngày 05/01/2015 Hướng dẫn sơ kết tổ báo cáo với Hiệu trưởng
  * Công văn thực hiện đánh giá học sinh và khen thưởng.
  * BÁO CÁO SƠ KẾT HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2014-2015.
  CV _ HD hoạt động đánh giá của BTTND
   Có thể gữi danh sách học sinh qua đia chỉ Hiệu trưởng trên trang điện tử: vovanhuy.thtt@gmail.com

  Lên đầu trang
  TÌM KIẾM


  Hỗ trợ trực tuyến
  Nguyễn Thị Lan Nhung-HT
  Nguyễn Thị Lan Nhung-HT
  Mai Văn Việt-PHT
  Mai Văn Việt-PHT
  Phạm Văn Tiến- QTM
  Phạm Văn Tiến- QTM
  ĐĂNG NHẬP

  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
  HÌNH ẢNH
  LIÊN KẾT WEBSITE


  TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 LIÊN THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
  Điện thoại: 0232.3882620 * Email: thso1lienthuy@lethuy.edu.vn
  Developed by Phạm Xuân Cường. Tel: 0912.037911 - Mail: cuonggiaoduc@gmail.com