GIỚI THIỆU
  THỐNG KÊ TRUY CẬP
  Số người đang online: 28
  Số lượt truy cập: 2310932
  QUẢNG CÁO
  KẾ HOẠCH NHÀ TRƯỜNG 
   Năm học 2016 - 2017
  Đơn vị: Trường TH số 1 Liên Thủy


   

  KẾ HOẠCH NĂM HỌC

  Kế hoạch năm học 2016 - 2017

  PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2016 - 2017

  QUY TRÌNH CHỈ ĐẠO  NĂM HỌC 2016 - 2017

  KẾ HOẠCH PHÒNG CHÓNG BẢO LỦ - ATTTTH NĂM 2016-2017

    

  KẾ HOẠCH THÁNG

  Tháng 9

  Tháng 02

  Tháng 10

  Tháng 3

  Tháng 11

  Tháng 4

  Tháng 12

  Tháng 5

  Tháng 01

  Tháng 6,7,8

   

  KẾ HOẠCH TUẦN

  Tuần 1

  (Từ 22/8 đến 28 /8 năm 2016)

  Tuần 20

  (Từ 02/1/2017 đến 08/1 năm 2017)

  Tuần 2

  (Từ 29/8 đến 04 tháng 9 năm 2016)

  Tuần 21

  (Từ 09/1 đến 15/1 năm 2017)

  Tuần 3

  (Từ ngày 5 đến 11 tháng 9 năm 2016)

  Tuần 22

  (Từ ngày 16 đến 22 tháng 1 năm 2017)

  Tuần 4

  (Từ ngày12 đến ngày 18 tháng 9 năm 2016)

  Tuần 23

  (Từ 23/1 đến 29/1  năm 2017)

  Tuần 5

  (Từ ngày 19 đến 25 tháng 9  năm 2016)

  Tuần 24

  (Từ  30/1 đến ngày 5 tháng 2  năm 2017)

  Tuần 6

  (Từ 25/10 đến 02/10/ 2016)

  Tuần 25

  (Từ 6 đến 12 tháng 2  năm 2017)

  Tuần 7

  (Từ 3 đến ngày 9 tháng 10 năm 2016)

  Tuần 26

  (Từ 13 tháng 2 đến 19 tháng 2 năm 2017)

  Tuần 8

  (Từ 10/10 đến ngày 16 tháng 10 năm 2016)

  Tuần 27

  (Từ 20 đến 27 tháng 2 năm 2017)

  Tuần 9

  (Từ 17/10 đến 23 tháng 10 năm 2016)

  Tuần 28

  (Từ 27 tháng 2 đến ngày 05 tháng 3 năm 2017)

  Tuần 10

  (Từ 24/10 đến ngày 30 tháng10 năm 2016)

  Tuần 29

  (Từ ngày 06 đến 12 tháng 3 năm 2017 )

  Tuần 11

  (Từ 31 đến 6 tháng 11 năm  2016)

  Tuần 30

  (Từ 13 đến 19 tháng 3 năm 2017)

  Tuần 12

  (Từ 7 đến 13 tháng 11 năm 2016  )

  Tuần 31

  (Từ ngày 20  đến ngày 26 tháng 3 năm 2017)

  Tuần 13

  (Từ  14/11  đến 20 tháng 11 năm 2016)

  Tuần 32

  (Từ ngày 27/3 đến ngày 02 tháng 4 năm 2017)

  Tuần 14

  (Từ ngày 21 đến 27 tháng 11 năm 2016)

  Tuần 33

  (Từ 3/4 đến 09 tháng 4 năm 2017)

  Tuần 15

  (Từ ngày 28/11 đến 04 tháng 12 năm 2016)

  Tuần 34

  (Từ ngày 10 đến 16 tháng 4 năm 2017)

  Tuần 16

  (Từ 05 đến 11 tháng 12 năm 2016)

  Tuần 35

  (Từ ngày 17  đến ngày 23 tháng 4 năm 2017)

  Tuần 17

  (Từ 12 đến 18 tháng 12 năm 2016)

  Tuần 36

  (Từ  22 đến ngày 28 tháng 4 năm 2017)

  Tuần 18

  (Từ 19 đến 25 tháng 12 năm 2016)

  Tuần 37

  (Từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 7/5 năm 2017)

  Tuần 19

  (Từ 19 đến 01 tháng 01 năm 2017)

  Tuần 38

  (Từ ngày 08 đến 14 tháng 5 năm 2017)

  Tuần 39 ( Từ ngày 15 đến 21 tháng 5 năm 2017) 

  Tuần 40

  ( Từ ngày 22 tháng 5 đến 31 tháng 5 năm2017)

  Lên đầu trang
  TÌM KIẾM


  Hỗ trợ trực tuyến
  Nguyễn Thị Lan Nhung-HT
  Nguyễn Thị Lan Nhung-HT
  Nguyễn Mai Nhung-PHT
  Nguyễn Mai Nhung-PHT
  Phạm Văn Tiến- QTM
  Phạm Văn Tiến- QTM
  ĐĂNG NHẬP

  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
  HÌNH ẢNH
  LIÊN KẾT WEBSITE


  TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 LIÊN THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
  Điện thoại: 0232.3882620 * Email: thso1lienthuy@lethuy.edu.vn
  Developed by Phạm Xuân Cường. Tel: 0912.037911 - Mail: cuonggiaoduc@gmail.com